Algemene voorwaarden

Koudekerk a/d Rijn, oktober 2022
Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Algemeen
BSfotografie heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken te allen tijde aan te passen.

Het auteursrecht op de foto’s berust bij BSfotografie. BSfotografie blijft te allen tijde eigenaar van de foto’s.

BSfotografie zal in geen geval persoonlijke gegevens zoals e-mail, telefoonnummer etc. openbaar maken.

Aansprakelijkheid
BSfotografie is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van BSfotografie.

Betaling
De betaling dient uiterlijk 7 dagen na de factuurdatum te worden voldaan door de klant. De klant dient de factuur na ontvangst te controleren op eventuele onjuistheden. Pas als de betaling voltooid is, ontvangt de klant de foto’s.

Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na de fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Uiteraard wordt dit van tevoren met de klant besproken.

Klachten
Bij klachten behoort de klant deze schriftelijk in te dienen aan BSfotografie.

Vervolgens zal er gekeken worden naar een passende oplossing in vorm van een nieuwe fotoshoot of eventueel een financiële tegemoetkoming.

Commerciële en zakelijke doeleinden
Wanneer de klant een fotoshoot boekt bij BSfotografie gaat de klant automatisch akkoord met het feit dat de foto’s gebruikt mogen worden voor promotie doeleinden (zoals social media, website etc.) Mocht de klant dit liever niet willen, dient dit van tevoren te worden gemeld aan BSfotografie.

Er worden nooit foto’s zonder toestemming aan een ander bedrijf doorgegeven. Ook bij publicatie in een (online) magazine wordt eerst toestemming gevraagd aan de klant.

Bewerking
Er wordt in geen enkel geval de originele RAW (de onbewerkte ruwe beelden) bestanden geleverd.

Na levering van de foto’s is het niet toegestaan om de foto’s te bewerken (filters, bijsnijden etc.)

Ook is het niet toegestaan de foto’s door te spelen naar een commercieel bedrijf zonder toestemming van BSfotografie.

Annulering
In geval van ziekte van de klant of BSfotografie zal de fotoshoot verplaatst worden naar een andere datum. Mocht dit niet mogelijk zijn kan BSfotografie eventueel tips geven over een alternatieve fotograaf.

In geval van slecht weer (storm, onweer of regen) gaat de fotoshoot niet door en zal deze verplaatst worden naar een andere datum. Dit wordt uiterlijk besloten op de ochtend van de fotoshoot.

Naamsvermelding
Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant op social media, dient altijd een naamsvermelding of verwijzing naar BSfotografie gebruikt te worden.